Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 13 Sektor za profesionalnu rehabilitaciju

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-02/13, URBROJ:426-02-03/2-23-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 10.05.2023. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Antuna Mihanovića 3, Zagreb, soba 117

kandidati za radna mjesto kako slijedi:

1. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU

 1.1 viši stručni savjetnik u središnjem uredu (edukacijska – rehabilitacija) 

Dana 21.06.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
5P.R.27.01.1988.Zagreb8,30
23D.Ž.06.12.1980.Zagreb8,45

2. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKATA

 2.1. viši stručni suradnik specijalist za profesionalnu rehabilitaciju 

Dana 21.06.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
9D.J.19.12.1975.ZAGREB9,00
10D.M.08.08.1966.ZAGREB9,15
17J.Š.N.23.09.1978.ZAGREB9,30
22D.Ž.06.12.1980.ZAGREB9,45
26I.R.19.07.1986.SESVETE10,00
33J.J.16.11.1972.ZAGREB10,15

3. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA RAZVOJ, EVALUACIJU I EDUKACIJU

 3.1. viši stručni suradnik specijalist za profesionalnu rehabilitaciju (psihologija)

Dana 21.06.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
18I.P.L.19.07.1983.VRBOVEC10,30
27S.P.05.10.1979.SVETI IVAN ZELINA10,45
40S.T.M.27.12.1982.ZAGREB11,00
45K.H.23.12.1987.ZAGREB11,15

3.2. viši stručni suradnik specijalist za profesionalnu rehabilitaciju (odgojne znanosti) 

Dana 21.06.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
11D.M.08.08.1966.ZAGREB11,30
13Ž.C.27.07.1988.GORNJE JESENJE11,45
19J.Š.N.23.09.1978.ZAGREB12,00
31I.S.05.09.1984.ZAGREB12,15

 Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6064735

e-mail: ivucinic@zosi.hr

telefon: 01/6184730

e-mail: bjazbec@zosi.hr