Odluku o odabiru kandidata na Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, Klasa 05

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/23-01/05, URBROJ: 426-02-03/2-23-1, objavljenog dana 12. svibnja 2023. godine na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

  1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U SPLITU

1.1.  vještak-specijalist – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Terezija Cvitković

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada