Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 05 Sektor za profesionalnu rehabilitaciju

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-01/05, URBROJ:426-02-03/2-23-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12.05.2023. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Antuna Mihanovića 3, Zagreb, soba 117

kandidati za radna mjesto kako slijedi:

3. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKATA

3.1. stručni savjetnik

dana 07.07.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
3M.V.05.08.1986.Zagreb13,00

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184730

e-mail: bjazbec@zosi.hr