Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 13 Sektor za profesionalnu rehabilitaciju

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-02/13, URBROJ:426-02-03/2-23-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 10.05.2023. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Antuna Mihanovića 3, Zagreb, soba 117

kandidati za radna mjesto kako slijedi:

1. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU

1.2. viši stručni savjetnik u središnjem uredu (socijalni rad) 

dana 06.07.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
3S.J.02.10.1982.Križevci8,30
4A.N.Ć.18.12.1984.Zagreb8,50
5T.J.22.05.1990.Zagreb9,10
7D.J.19.12.1975.Zagreb9,30
8D.K.B.31.03.1993.Sv. Ivan Zelina9,50
12S.Š.K.07.09.1968.Dugo Selo10,10
13D.M.14.10.1993.Zagreb10,30
14I.L.20.08.1993.Sl. Brod; Zagreb12,00
16N.Š.14.12.1976.Ivaničko Graberje12,20
20M.Ž.13.11.1987.Hrašćina Trgovišće; Rijeka12,40
21Z.K.24.06.1974.Brezovica (Zagreb)13,00
25I.R.19.07.1986.Sesvete13,20
28I.J.11.08.1991.Zagreb13,40

dana 07.07.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
29N.B.10.09.1991.Novi Zagreb8,30
32B.B.05.03.1988.Zagreb8,50
34J.J.16.11.1972.Zagreb9,10
39J.J.26.02.1982.Krapinske toplice9,30
41D.F.21.04.1993.Josipdol, Ogulin; Zagreb9,50
42T.K.10.10.1991.Zagreb10,10
43M.K.16.09.1992.Zagreb10,30
46R.S.M.27.10.1988.Zagreb12,00
48D.Š.28.06.1988.Zagreb12,20
49M.M.B.18.09.1989.Zagreb12,40

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184730

e-mail: bjazbec@zosi.hr