Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 07

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/23-01/07, URBROJ: 426-02-03/2-23-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21.07.2023. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Radnička cesta 1, Zagreb, V kat, soba br. 517,

sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

8. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA KONTROLU KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA

8.1. stručni savjetnik (pravni) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

dana 30.08.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
5D.M.18.05.1972.Zagreb9,00
23L.K.O.29.04.1968.Zagreb9,15
46M.P.10.07.1993.Zagreb9,30

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184730

e-mail: BJazbec@zosi.hr