Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 07, Područni ured u Rijeci, mjesto rada Gospić

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-01/07, URBROJ:426-02-03/2-23-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. 07. 2023. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Lošinjska ulica 16, Rijeka

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

6. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U RIJECI

6.1. stručni referent II. – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Gospić

dana 19.09.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
14M.D.10.05.1979.Gospić10,00
15J.B.22.02.1993.Gospić10,15
17P.B.21.02.1995.Gospić10,30
21K.P.14.04.1995.Kaniža Gospićka, Gospić10,45
29A.P.15.01.1991.Lipovljani11,00
49D.V.A.07.03.1972.Otočac11,15
71T.K.24.01.1981.Otočac11,30

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458483

e-mail: LRadic@zosi.hr