POZIV NA RAZGOVOR KLASA 12 – STR .SAVJETNIK – VJEŠTAK SOC. RADNIK SLAVONSKI BROD

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-02/12, URBROJ:426-02-03/2-23-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13.11. 2023. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

  • Slavonski Brod, Naselje Slavonija 1 bb

– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

 2. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U OSIJEKU

2.1. stručni savjetnik – vještak socijalni radnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Slavonski Brod

dana 20.12.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
6A.G.11.06.1987.VUKA10,00
7J.G.V.10.06.1985.ORIOVAC10,20
8A.T.19.01.1974.NOVA GRADIŠKA10,40

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184730

e-mail: BJazbec@zosi.hr