Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 38 Područni ured u Osijeku – Slavonski Brod

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-02/38, URBROJ:426-02-03/2-23-4, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 18.12.2023. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Slavonski brod – Naselje Slavonija 1 bb

kandidati za radna mjesto kako slijedi:

1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U OSIJEKU

– mjesto rada Slavonski Brod

 1.1. stručni referent II 

Dana 25.01.2024., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
6V.P.05.04.1968.Slavonski Brod9,00
7B.L.19.08.1995.Vrbje9,10
8M.L.19.01.1986.Slavonski Brod9,20
9V.P.26.01.1993.Slavonski Brod9,30
11D.M.19.09.1976.Slavonski Brod9,40
12M.Ć.13.09.1971.Slavonski Šamac9,50
14M.B.10.07.1982.Slavonski Brod10,00
15I.G.06.12.1964.Slavonski Brod10,10
19D.K.08.01.1986.Gornja Vrba10,20
20M.C.29.10.1994.Slavonski Brod10,30
21D.G.21.06.1985.Nova Gradiška10,40
22D.Š.15.01.1990.Trnjani10,50
23M.R.25.03.1968.Slavonski Brod11,00
24D.R.09.03.1987.Slavonski Brod11,10

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6064735

e-mail: ivucinic@zosi.hr