Odluka o odabiru kandidata na JN 01/24

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/24-01/01, URBROJ: 426-02-03/2-24-1, objavljenog dana 17. siječnja 2024. godine na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

2. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU, ODJEL ZA NABAVU

2.1. rukovoditelj – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Ksenija Bašnec Vuković

Odabranog kandidata kontaktirati će Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.