Odluka o odabiru kandidata na JN 02/24

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/24-01/02, URBROJ: 426-02-03/2-24-4, objavljenog dana 21. ožujka 2024. godine na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

1. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU, ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO

1.1. viši referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Dijana Vidović

1.2. referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Ivanka Butić

 2. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU, ODJEL ZA FINANCIJE I STATISTIKU

2.1. viši referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Ana Krupa

 2.2. referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Matija Grgić

Odabrane kandidate kontaktirati će Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.