Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa: 02; SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/24-01/02, URBROJ:426-02-03/2-24-4, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21.03.2024. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Zagreb, Radnička cesta 1,  5. kat, soba 517

kandidati za radna mjesto kako slijedi:

6. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I POTICAJE

6.1. viši savjetnik 2 – 1 izvršitelj na neodređeno, rad u punom radnom vremenu

6.2. viši referent – 1 izvršitelj na  neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 08.05.2024., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
5Z.J.20.07.1976.ZAGREB9,00
8K.M.06.01.1992.ZAGREB9,15
14P.M.K.30.09.1989.D. BREZOVIČKI, ZAGREB9,30
53I.P.06.10.1976.ZAGREB9,45
55D.G.31.07.1984.ZAGREB10,00
68A.P.22.11.1978.KARLOVAC10,15
71M.M.01.12.1979.ZAGREB10,30
100A.B.13.06.1972.ZAGREB10,45
115B.Š.M.09.02.1985.ZAGREB11,00
119H.B.09.07.1987.ZAGREB11,15
12J.B.12.04.1980.VELIKA GORICA11,30
28A.D.23.11.1989.ZAGREB11,45
43K.D.18.12.1989.ZAGREB12,00
49K.K.25.03.1980.NOVA GRADIŠKA12,15
64D.V.23.07.1984.SESVETE12,30
90L.F.14.07.1982.ZAGREB12,45
103K.G.21.12.1984.ZAGREB13,00
114A.Š.29.09.1978.SISAK13,15
125A.K.08.06.1985.ZAGREB13,30
143N.N.04.11.1985.ZAGREB13,45

 7. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA KONTROLU KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA

7.1. savjetnik (ekonomski) – 1 izvršitelj na neodređeno, rad u punom radnom vremenu

7.2.  viši referent (pravni) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 09.05.2024., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
27I.P.P.01.06.1973.ZAGREB9,00
74L.Š.K.30.10.1984.JASTREBARSKO9,15
121H.B.09.07.1987.ZAGREB9,30
132I.B.17.12.1979.ZAGREB9,45
15D.V.14.11.1974.KARLOVAC10,00
45K.D.18.12.1989.ZAGREB10,15
50K.K.25.03.1980.NOVA GRADIŠKA10,30
75M.J.15.09.1974.ZAGREB10,45
113A.Š.29.09.1978.SISAK11,00
139N.N.04.11.1985.ZAGREB11,15

 8. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA NADZOR I KONTROLU NAMJENSKOG TROŠENJA SREDSTAVA

8.1. savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno, rad u punom radnom vremenu

8.2.  viši referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 09.05.2024., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA(IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
9K.M.06.01.1992.ZAGREB11,30
72L.Š.K.30.10.1984.JASTREBARSKO11,45
122H.B.09.07.1987.ZAGREB12,00
131I.B.17.12.1979.ZAGREB12,15
13J.B.12.04.1980.VELIKA GORICA12,30
16D.V.14.11.1974.KARLOVAC12,45
44K.D.18.12.1989.ZAGREB13,00
48R.S.07.05.1971.ZAGREB13,15
51K.K.25.03.1980.NOVA GRADIŠKA13,30
65D.V.23.07.1984.SESVETE13,45
91L.F.14.07.1982.ZAGREB14,00
104K.G.21.12.1984.ZAGREB14,15
124A.K.08.06.1985.ZAGREB14,30

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458483

e-mail: studor@zosi.hr