Kako ostvariti pravo na potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom?

Osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može na svoje ime ostvariti pravo na potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom.

Potpora za samozapošljavanje se isplaćuje u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno.

Pravo na potporu za samozapošljavanje ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Zahtjev za potporom za samozapošljavanje podnosi se u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži potpora za samozapošljavanje. Propuštanjem roka za nadopunu ili ispravak zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na potporu za samozapošljavanje za traženo razdoblje. Podnositelj zahtjeva koji zapošljava više od 3 radnika, dužan je zahtjev za potporu za samozapošljavanje podnijeti u elektroničkom obliku.

Zahtjev za potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom podnosi se Zavodu na Obrascu: Z-POS, a uz obrazac zahtjeva poslodavac obvezno mora priložiti dokaz da nema dugovanja prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi i dokaz o samozapošljavanju, odnosno izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana  iz kojeg se može utvrditi da se radi o samozapošljavanju osobe s invaliditetom u skladu s člankom 11. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Nema komentara

You can be the first one to leave a comment.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)