Nagrada „Poslodavac godine za osobe s invaliditetom“ za 2018. godinu

Kategorija: Javni sektor

ZAGREB, 9. svibnja 2019. godine – Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (dalje: ZOSI, www.zosi.hr), u suradnji s partnerima; Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskom udrugom poslodavaca, portalom Moj Posao, Institutom za razvoj tržišta rada, SOIH-om – Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske te uz podršku Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i ove će godine nagraditi poslodavce koji su uvidjeli brojne prednosti zapošljavanja osoba s invaliditetom i pritom savladali uvriježene predrasude vezane za njihovo uključivanje u svijet rada.

Poslodavci nominirani u kategoriji javnog sektora su:

Grad Nova Gradiška,

Grad Đurđevac,

Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Zagreb,

Dom za starije i nemoćne Petrinja,

Županijski sud u Vukovaru,

Čistoća Cetinske Krajine d.o.o., Sinj te

Pomorski centar za elektroniku d.o.o. Split.

Grad Nova Gradiška u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb nositelj projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, u okviru Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta je zapošljavanje 50 teže zapošljivih žena s područja Grada Nova Gradiška s ciljem pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u svrhu povećanja socijalne uključenosti i poboljšanja kvalitete života u lokalnoj zajednici te povećanje konkurentnosti teže zapošljivih žena na tržištu rada putem obrazovanja/osposobljavanja. Među zaposlenima su i osobe s invaliditetom koje rade na poslovima potpore i podrške te brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, a prije stupanja u radni odnos osobe su prošle dodatne edukacije. Grad ima inicijativu daljnjeg zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Zagreb ustanova je u sustavu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a bavi se pružanjem usluga djeci oštećena sluha, djeci uredna sluha s poremećajem govorno-jezične komunikacije, djeci s komunikacijskim teškoćama iz spektra autizma i pervazivnog razvojnog poremećaja te djeci s višestrukim teškoćama, od rođenja do 30. godine života. Zaposlene osobe s invaliditetom obavljaju različite poslove u Centru, tako da rade na radnim mjestima profesora i tehničkog osoblja. Ukupno je sedam zaposlenih osoba s invaliditetom. U Centru se nastoje prilagoditi potrebama na tržištu rada te u skladu s istima prilagoditi obrazovni program, a rade i na promociji obrazovnih programa i kontinuiranoj edukaciji svojih djelatnika.

Grad Đurđevac u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje zapošljava osobe s invaliditetom u okviru mjere javnih radova koji su sukladno potrebama, na određeno vrijeme zaposleni u brojnim ustanovama u vlasništvu Grada. Također je korisnik sredstava Europskog socijalnog fonda u osiguravanju pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju. Kontinuirano surađuje s udrugama osoba s invaliditetom kojima ustupa na korištenje svoje prostore za brojne aktivnosti. Osigurava pristupačno radno mjesto zaposleniku osobi s invaliditetom.

Dom za starije i nemoćne Petrinja radi od 1971. godine te pruža usluge stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, korištenju slobodnog vremena za smještene korisnike, te dostave ručka na kućnu adresu umirovljenicima na području grada Petrinje. Kapacitet Doma je 188 korisnika. Dom zapošljava osobe s invaliditetom koji su ravnopravni dio kolektiva i koji pridonose kvaliteti usluga koje Dom pruža.

Županijski sud u Vukovaru dugogodišnji je poslodavac osoba s invaliditetom koje su ravnopravan dio kolektiva i vrijedan ljudski resurs. Zgrada Suda je prilagođena i pristupačna osobama s invaliditetom te kod ovog poslodavca postoji i daljnja tendencija zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Čistoća Cetinske Krajine d.o.o. bavi se skupljanjem, prijevozom i odlaganjem komunalnog otpada, održavanjem javnih površina, pružanjem usluge javne tržnice na malo te održavanjem groblja. Osobe s invaliditetom dugogodišnji su radnici ovog poslodavca, na radnim mjestima prilagođenim njihovim potrebama kako bi u poslu ostvarili maksimum svojih potencijala. Poslodavac je također koristio mjere zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pomorski centar za elektroniku d.o.o. osnovan je odlukom Vlade Republike Hrvatske 17. travnja 1992. god. s temeljnom zadaćom tehničkog održavanja i razvoja visoko sofisticiranih elektroničkih uređaja i sustava za potrebe Hrvatske vojske i civilnog tržišta. Poslodavac ima specifična radna mjesta za koja je potreban duži vremenski period kako bi se osoba mogla educirati za samostalan rad. U potrazi je za novim poslovima koji bi podrazumijevali manju složenost, na kojima bi u većoj mjeri bio u mogućnosti zapošljavati osobe s invaliditetom. Poslodavac je radna mjesta i vrste te obujam poslova prilagodio specifičnim potrebama svake zaposlene osoba s invaliditetom te osigurao arhitektonsku pristupačnost. U radnom kolektivu  je prisutan timski rad.