Odluka o odabiru kandidata na Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 09

Na Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/22-01/09, URBROJ: 426-02-03/2-22-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 41/22 od 01.04.2022. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 01.04.2022. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto pod brojem:

 1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U RIJECI

1.1. stručni referent II., mjesto rada Gospić

Petra Butković

Odabrane kandidatkinje će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.