Odluka o odabiru kandidata na Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, Klasa 07

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/23-01/07, URBROJ: 426-02-03/2-23-3, objavljenog dana 21. srpnja 2023. godine na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

6. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U RIJECI

6.1.  stručni referent II. – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Gospić

  • Petra Butković

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.