Odluka o odabiru kandidata na JN 12/23

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/23-01/12, URBROJ: 426-02-03/3-23-3, objavljenog dana 13. studenog 2023. godine na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran  je sljedeći kandidat za radno mjesto:

2. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE , Područni ured u Osijeku

2.1. stručni savjetnik – vještak socijalni radnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Slavonski Brod

  • Jelena Gusak-Vukmirović

Odabranu kandidatkinju će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.