Odluka o odabiru kandidata na JN 02/24

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/24-01/02, URBROJ: 426-02-03/2-24-4, objavljenog dana 21. ožujka 2024. godine na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

6. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I POTICAJE

6.1. viši savjetnik 2 – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Ivana Piplović

6.2. viši referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Kristina Drčelić

7. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA KONTROLU KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA

7.1. savjetnik (ekonomski) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Irena Primorac Plavšić

7.2. viši referent (pravni) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Davorka Valentić

8. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA NADZOR I KONTROLU NAMJENSKOG TROŠENJA SREDSTAVA

8.2. viši referent  – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Josipa Belobrajdić

Odabrane kandidate kontaktirati će Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.