Odluka o odabiru kandidata na JN 02/24

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/24-01/02, URBROJ: 426-02-03/2-24-4, objavljenog dana 21. ožujka 2024. godine na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto:

4. SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKATA

 4.1. viši savjetnik II – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Ana Kalauz

4.2. viši savjetnik 2 – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Kristina Gracin

5. SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA RAZVOJ, EVALUACIJU I EDUKACIJU

5.2. viši savjetnik II – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

      –    Andreja Lukić

Odabrane kandidate kontaktirati će Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.