Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 06 Služba za vještačenje u drugom stupnju

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/24-01/06, URBROJ:426-02-03/2-24-4, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13.05.2024. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

Zagreb, Radnička cesta 1, soba 517, 5. kat

kandidati za radna mjesto kako slijedi:

1. SLUŽBA ZA VJEŠTAČENJE U DRUGOM STUPNJU, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, SREDIŠNJI URED

1.1. viši vještak – doktor medicine – 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 11.07.2024., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJINICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME)DATUM ROĐENJAMJESTO  PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTAVRIJEME INTERVJUA
38D.T.19.06.1964.                   ZAGREB09,00

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

Branimir Jazbec

telefon: 01/6184730, e-mail: BJazbec@zosi.hr